Co to jest PPI i jaki może mieć na Ciebie wpływ?

Co to jest PPI (Ubezpieczenie Ochrony Płatności)? W Wielkiej Brytanii ubezpieczenie płatności jest powszechnie znane jako ubezpieczenie karty kredytowej. PPI to forma ubezpieczenia, która zwraca ci pieniądze, jeśli nie będziesz w stanie uzyskać dochodu z powodu choroby, urazu lub zwolnienia. PPI jest często zawarty w umowie o spłatę pożyczki osobistej.

Koszt PPI determinują dwa czynniki – po pierwsze kwota PPI do zaciągnięcia, a po drugie to, ile odsetek zostanie doliczone do kwoty pożyczki. Może to sprawić, że PPI będzie bardzo drogi dla niektórych konsumentów, którzy wykupują duże ilości PPI bez uprzedniego upewnienia się, że są w stanie spłacić je w formie ryczałtu, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wielu przedsiębiorców zajmujących się kredytami próbowało obejść limit płatności z tytułu ubezpieczenia płatności, sprzedając polisy „wypłat”, które następnie pokrywałyby spłaty pożyczki, jeśli odejdziesz od dostawcy. Jednak te produkty są nielegalne w Wielkiej Brytanii i dlatego mogą unieważnić Twoją pożyczkę mieszkaniową w Wielkiej Brytanii.

Porównując PPI z konkurencją, głównym czynnikiem wpływającym na cenę są zmiany wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI), które są wprowadzane w każdym kwartale. Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) opiera się na koszyku towarów i usług, które są wybierane co miesiąc z oficjalnej listy indeksów cen konsumpcyjnych publikowanej przez rząd. Indeks cen towarów i usług konsumenckich (CPI) jest w zasadzie miarą tego, ile zazwyczaj kosztują niektóre elementy w naszym społeczeństwie, w tym żywność, paliwo, odzież i usługi. Porównując PPI z jego konkurentami, Indeks Cen Konsumpcyjnych (CPI) określa ceny, które są naliczane konsumentom na podstawie bieżących kosztów życia, które powinny obejmować wszystkie koszty związane z inflacją.

Wraz z niedawnym wzrostem inflacji w większości części Europy, koszty życia znacznie wzrosły, co uniemożliwia wielu osobom opłacanie miesięcznych rachunków. Aby zrekompensować zwiększone koszty, wiele osób zwróciło się w stronę pożyczek, pożyczając od znajomych lub rodziny, zaciągając chwilówki i sięgając po karty kredytowe. Sytuacja jeszcze się pogorszyła, ponieważ wiele firm zostało zmuszonych do zamknięcia, ponieważ zbankrutowały z powodu rosnących kosztów. Mając to na uwadze, Bank of England wprowadził nowy produkt finansowy o nazwie PPI, który miał chronić pożyczkodawców przed ryzykiem poniesienia straty z powodu nagłego wzrostu zadłużenia konsumentów. . Dopóki konsument terminowo spłaca miesięczne składki PPI, pożyczkodawca ma zagwarantowany procent kwoty utraconej z powodu wzrostu kosztów utrzymania.

Wprowadzenie PPI nie było łatwe dla konsumentów, ponieważ skutki nowego produktu finansowego nie zostały wcześniej dokładnie zbadane. Oznacza to, że istnieje wiele niewiadomych i nieznanych czynników dotyczących tego, w jaki sposób składki PPI mogą wpływać na koszty życia, co spowodowało powszechne zamieszanie na rynku. Główny efekt wprowadzenia PPI dotyczył składek płaconych przez krajowych producentów i handlowców towarami i usługami. Należą do nich między innymi producenci żywności, banki i towarzystwa budowlane oraz wiele innych instytucji finansowych, takich jak sklepy i restauracje. Wraz z wprowadzeniem PPI krajowi producenci i handlowcy towarami i usługami zostali narażeni na wzrost kosztów produkcji, ponieważ oczekiwano, że pokryją koszty nowego produktu finansowego zwanego PPI. .

Ceny PPI są powiązane z międzynarodową ceną standardową zwaną indeksem cen producenta. Indeks cen producentów PPI jest ustalany przez szereg agencji, w tym Urząd Budżetu i Wzrostu, rząd, Bank Anglii i Urząd ds. Usług Finansowych. Agencje te opierają indeks cen producentów na wielu różnych wskaźnikach ekonomicznych, w tym stopie inflacji, wskaźnikach zatrudnienia, produkcji przemysłowej i produkcie krajowym brutto. Chociaż rynek PPI został utworzony w celu ochrony krajowych producentów i handlowców towarów i usług przed wzrostem kosztów produkcji, jest to w rzeczywistości przyczyną znacznej części inflacji, która wpłynęła na koszty życia. W UK,

Jednym z problemów zidentyfikowanych z PPI jest sposób przyznawania PPI oraz nadmierna kwota przyznawana niektórym konsumentom, gdy inflacja osiąga szczyty kryzysu kredytowego. Chociaż FSA i Bank Anglii próbowały wprowadzić środki mające na celu ograniczenie kwoty PPI, którą można przyznać, spotkały się z oporem największych banków w Wielkiej Brytanii. Ten opór oznacza, że ​​banki będą podnosić stopy procentowe PPI tak długo, jak długo inflacja będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Rezultatem tego wszystkiego jest to, że przeciętny konsument w rzeczywistości płaci więcej za PPI, ponieważ spłaty pożyczek i innych pożyczek nadal rosną w niemożliwym do opanowania tempie.

Jednym ze sposobów, w jaki PPI może wpłynąć na twoje finanse, jest zwiększenie kwoty odsetek, które płacisz od pożyczki w wyniku wyższego oprocentowania pożyczki lub pożyczki. Ponieważ banki na tym zyskują, sensowne jest, abyś spróbował obniżyć koszty, przełączając się na inny rodzaj pożyczkodawcy. Przykładem może być przejście do niebankowego pożyczkodawcy zatwierdzonego przez FSA, który zaoferuje niższe oprocentowanie i elastyczne warunki spłaty. Przejście z jednego pożyczkodawcy na drugiego zajmie tylko kilka minut i pomoże lepiej zarządzać finansami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *