Obrazowanie hiperspektralne w bliskiej podczerwieni wykrywa zawartość tłuszczu w wątrobie

Naukowcy z Tokyo University of Science zastosowali nową technikę obrazowania w sposób, który może pozwolić klinicystom na ocenę zawartości tłuszczu w wątrobie bez konieczności wykonywania biopsji. Nazywana obrazowaniem hiperspektralnym w bliskiej podczerwieni, metoda ta może uwidocznić dystrybucję tłuszczu w tkance wątroby, potencjalnie pomagając lekarzom w diagnozowaniu i ocenie stanów, takich jak niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD).

NAFLD obejmuje nadmierne odkładanie się tłuszczu w wątrobie i może prowadzić do niewydolności wątroby. Jak sama nazwa wskazuje, nie jest to spowodowane nadużywaniem alkoholu, ale rolę odgrywają czynniki ryzyka, takie jak cukrzyca typu 2 i wysoki poziom cholesterolu. Obecnie standardową techniką oceny zawartości tłuszczu w wątrobie jest pobranie biopsji. Nie jest to zbyt zabawne dla pacjenta, więc mile widziane byłoby mniej inwazyjne podejście.

„Dystrybucja lipidów w wątrobie dostarcza kluczowych informacji do diagnozowania chorób wątroby związanych ze stłuszczeniem wątroby, w tym raka, dlatego potrzebna jest nieinwazyjna, wolna od oznakowań metoda ilościowa” – powiedział Kyohei Okubo, badacz zaangażowany w badanie. „Opracowaliśmy metodę wizualizacji rozmieszczenia lipidów w wątrobie przy użyciu techniki obrazowania spektralnego w bliskiej podczerwieni, która obejmuje uczenie maszynowe”.

Wcześniej naukowcy korzystali z obrazowania hiperspektralnego w bliskiej podczerwieni do obrazowania blaszek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych królików, więc ci japońscy badacze postawili hipotezę, że może być przydatna ocena dystrybucji kwasów tłuszczowych w wątrobie.

Zespół przetestował tę technikę na myszach, które jadły normalną dietę lub dietę wysokotłuszczową i był w stanie zwizualizować rozkład lipidów w ich wątrobach. Mogli nawet wygenerować mapy pokazujące gradienty gęstości lipidów. Technika zwana metodą ekstrakcji Folcha pomogła naukowcom w ilościowym pomiarze rzeczywistej zawartości lipidów w każdej wątrobie i odkryli, że ich pomiary uzyskane za pomocą obrazowania hiperspektralnego w bliskiej podczerwieni są ściśle skorelowane z tymi wartościami.

Wyniki sugerują, że technika ta może być cenna w ocenie podejrzenia stłuszczenia wątroby u ludzi, bez konieczności wykonywania biopsji. W ramach swoich badań naukowcy wykonali zdjęcia wątrób myszy po ich usunięciu z myszy, ale możliwe jest, że uda się zobrazować wątrobę in situminimalnie inwazyjnie.

Studiować w Biomedical Optics Express: Wizualizacja ilościowej dystrybucji lipidów w wątrobie myszy poprzez obrazowanie hiperspektralne w bliskiej podczerwieni

Przez: Tokyo University of Science

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *