Technologie polimerowe do naprawy tkanek: wywiad z Christophe Bancel, CEO TISSIUM

TISSIUM, paryska firma medtech, została uznana za francuską firmę Tech 120 w programie 2021. TISSIUM, wcześniej zwane Gecko Biomedical, opracowuje zestaw technologii polimerowych i powiązanych urządzeń dostarczających do zastosowań związanych z naprawą tkanek. Francuski Tech 120 to program rządu francuskiego, który ma wspierać każdego roku łącznie 120 start-upów na późnym etapie rozwoju z siedzibą we Francji.

Program zapewnia wsparcie finansowe i praktyczne dla obiecujących firm, a także daje firmom możliwość nawiązywania kontaktów z innymi start-upami na podobnym etapie rozwoju. Celem TISSIUM jest tworzenie roztworów polimerowych do gojenia i naprawy tkanek po zabiegach chirurgicznych. Chodzi o to, że te materiały mogą zastąpić konwencjonalne techniki inwazyjne, aby ułatwić naprawę tkanek, takie jak zszywanie i szycie.

Przykładem polimeru opracowywanego w TISSIUM jest uszczelniacz chirurgiczny, który można nakładać na powierzchnie ciała, a następnie utwardzać na miejscu za pomocą niebieskiego światła. Firma opracowuje również polimery do druku 3D w wysokiej rozdzielczości do produkcji rusztowań lub implantów. Medgadget rozmawiał z CEO TISSIUM Christophe’em Bancelem w 2017 roku na temat technologii. W ostatnim wywiadzie rozmawialiśmy z Christophe’em, aby zobaczyć, jak rozwija się firma i jej technologia.

Conn Hastings, Medgadget: Gratulujemy uzyskania nazwy francuskiej firmy Tech 120 w programie 2021. Prosimy o omówienie, co to oznacza dla tych, którzy nie są zaznajomieni z programem.

Christophe Bancel, TISSIUM: Dziękujemy, to dla nas wielki zaszczyt móc uczestniczyć w tym programie. French Tech 120 to program przeznaczony do wspierania francuskich start-upów na późnym etapie rozwoju, które mogą stać się światowymi liderami w różnych branżach technologicznych. Każdego roku do udziału w programie wybieranych jest 120 firm. Będzie to drugi rok programu TISSIUM, prowadzonego przez rząd francuski. Dzięki temu programowi firmy będą miały nieograniczony dostęp do usług wspierających rozwój międzynarodowy, finansowanie, potrzeby wejścia na rynek i kwestie związane z rządem – wsparcie to może pochodzić od służb rządowych lub uczestniczących agencji partnerskich.

Inną zaletą tego programu jest możliwość nawiązania kontaktu z innymi startupami na podobnym etapie rozwoju i przed podobnymi wyzwaniami – oczywiście znamy już wielu naszych rówieśników, ale to kolejna szansa na współpracę i dzielenie się doświadczenie.

Medgadget: Przedstaw nam przegląd TISSIUM i jego misji.

Christophe Bancel: Naszą misją w TISSIUM jest ponowne wynalezienie naprawy ciała i naprawy tkanek po zabiegach chirurgicznych i prawdziwa zmiana myślenia o tych funkcjach.

Obecnie najpowszechniejsze metody promowania naprawy tkanek są zasadniczo traumatyczne dla dotkniętej chorobą tkanki. Na przykład szwy chirurgiczne z użyciem igły lub zszywek, pinezek i wkrętów nie przyniosły wielu innowacji w ciągu ostatnich dziesięcioleci, więc uraz wywołany działaniem jest prawie taki sam, jak wtedy, gdy metoda została wynaleziona dekady temu, i one nie zostały wynalezione do naprawy karoserii, ale przez rzemieślników używających materiałów obojętnych.

W TISSIUM dążymy do wprowadzenia prawdziwie atraumatycznej naprawy tkanek – chcemy całkowicie zmienić ten proces, odejść od inżynierii mechanicznej i zbliżyć się do biologii człowieka, projektując metody rekonstrukcji, które wspierają własne wzorce naprawy organizmu.

Medgadget: W jaki sposób technologie polimerowe ulepszają istniejące rozwiązania w zakresie oczyszczania lub zaspokajają niezaspokojone potrzeby?

Christophe Bancel: Jak wspomniałem, staramy się przywrócić formę i funkcję uszkodzonej tkanki, wspierając model naprawy organizmu, dlatego opracowaliśmy unikalne rozwiązanie, które łączy platformę zastrzeżonych biomorficznych, programowalnych polimerów z dostosowanymi rozwiązaniami w zakresie dostarczania i aktywacji, w szczególności przeznaczone do każdej procedury.

Żadne z naszych urządzeń ani metod aplikacji nie wymaga szwów, gwoździ ani śrub. Zamiast tego nasz materiał jest przeznaczony do mocowania lub bezproblemowej integracji w tkankach pacjenta lub wokół nich. A w zastosowaniach, przy użyciu nowatorskich technik chirurgicznych w chirurgii otwartej, a także metodach laparoskopowych lub ostatecznie zrobotyzowanych, nasze polimery pozwalają na zabiegi atraumatyczne. Dodatkowo polimer może być używany w druku 3D o wysokiej rozdzielczości jako przewodnik lub rusztowanie.

Potencjał jest tutaj ogromny, można go zastosować w wielu sytuacjach, takich jak naprawa nerwów, uśmierzanie bólu fantomowego kończyn lub atraumatyczna naprawa przepukliny, a rynek jest tutaj szeroko otwarty.

Medgadget: Czy polimery i związane z nimi urządzenia dostarczające są łatwe w użyciu dla chirurgów?

Christophe Bancel: Tak, stworzyliśmy system, który można płynnie włączyć do ustalonej rutyny chirurga. Opracowaliśmy własny proces produkcyjny oraz zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy własny zakład produkcyjny. Zakład posiada certyfikat ISO 13485: 2016 i może obsługiwać możliwości komercyjne – to tutaj produkujemy gotowe do użycia, w pełni aseptyczne ampułko-strzykawki, które są wykorzystywane w naszym portfolio urządzeń, w połączeniu z dedykowanymi urządzeniami dostosowanymi do każdej procedury w pełni zintegrowane rozwiązanie. Strzykawki dozują polimery, a następnie są aktywowane i „ustawiane” na żądanie po kilku sekundach ekspozycji na widoczne niebieskie światło.

Medgadget: Proszę przedstawić nam przegląd zastosowań swoich produktów i stanów chorobowych, w leczeniu których są one przydatne.

Christophe Bancel: Pierwsze rynki, na których się skupimy, to bezszewowa naprawa nerwów obwodowych, atraumatyczna naprawa przepuklin oraz wysokociśnieniowe uszczelnianie układu sercowo-naczyniowego – dla każdego z tych obszarów opracowaliśmy już i uprzemysłowiliśmy produkty. Będziemy również starać się ukierunkować zastosowania do uszu, nosa i gardła, chirurgii układu pokarmowego, urologii, okulistyki, uszczelniaczy neurologicznych, estetyki i miejscowego dostarczania leków.

Otrzymaliśmy już oznaczenie CE dla naszego pierwszego produktu, uszczelniacza naczyniowego używanego wraz ze szwami w chirurgii naczyń obwodowych – to potwierdziło naszą technologię i nasz proces, a także dało nam platformę, na której możemy budować nasze inne produkty.

Medgadget: Która z technologii jest obecnie dostępna lub zbliża się do dostępności?

Christophe Bancel: Naszym celem jest bycie firmą komercyjną do końca 2022 roku i nawiązanie partnerstwa z jednym lub dwoma dużymi graczami MedTech, tym samym weryfikując zarówno wartość naszej platformy produktowej, jak i model biznesowy. Kolejnym krokiem będzie zatem zasilenie naszych istniejących branż, w szczególności poprzez rozwój we współpracy z naszymi partnerami, a także uruchomienie kolejnych, napędzanych naszym silnikiem innowacji.

Medgadget: Jak widzisz ewolucję tego typu technologii w przyszłości?

Christophe Bancel: Zawsze myśleliśmy, że jeśli odnieśliśmy sukces z pierwszym produktem, to dodalibyśmy drugi, potem trzeci, czwarty itd. Tak więc zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy organizację w taki sposób, aby w przypadku sukcesu , możemy skalować moc tej technologii i stosunkowo szybko ją rozwijać.

A jeśli odniesiemy sukces w naszym przedsięwzięciu, zarówno ponownie wymyślimy naprawę ciała, jak i stworzymy nową przestrzeń biznesową w zakresie urządzeń medycznych, bliższą typowemu modelowi platformy biotechnologicznej. Uważamy, że stworzy to bezprecedensową wartość dla pacjentów, systemów opieki zdrowotnej i inwestorów.

Spinki do mankietów: Strona główna TISSIUM i French Tech 120…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *