To jest oficjalne. Energia jądrowa jest „odpowiednia i bezpieczna”

Eksperci w Unii Europejskiej ukończyli projekt uznania energetyki jądrowej za zieloną inwestycję, w pełni spełniającą normy jako zrównoważone źródło energii, zgodnie z niedawno udostępniony raport.

Ponieważ jednak niniejszy raport jest projektem rozpatrywanym przez Komisję Europejską, określenie energetyki jądrowej jako „zrównoważonej” może być uzależnione od innych, podobnych debat na temat gazu ziemnego.

Dalsza kontrola UE w celu podjęcia decyzji, czy energia jądrowa jest ekologiczna

Jest to część taksonomii zrównoważonych finansów Komisji Europejskiej – która decyduje, które rodzaje działalności gospodarczej są zrównoważonymi inwestycjami w UE, a które nie – w oparciu o sztywne kryteria środowiskowe. W zeszłym roku doradcy eksperci w Brukseli byli podzieleni w kwestii przyznania zielonego znaku energii jądrowej. Wbrew błędnym przekonaniom, energia jądrowa wytwarza bardzo niskie poziomy emisji CO2 powodującej ocieplenie planety.

Jednak Komisja Europejska musiała przeanalizować wpływ składowania odpadów promieniotwórczych na środowisko, zanim podejmie decyzję, zwracając się do Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) – jednostki zajmującej się nauką – o przedstawienie raportu na ten temat. Projekt raportu JRC, który pierwotnie wyciekł do Reutera, twierdził, że energia jądrowa powinna otrzymać zieloną etykietę.

„Analizy nie ujawniły żadnych naukowych dowodów na to, że energia jądrowa bardziej szkodzi zdrowiu ludzkiemu lub środowisku niż inne technologie produkcji energii elektrycznej” – czytamy w raporcie. Odpady jądrowe mogą być składowane w głębokich formacjach geologicznych w sposób, który jest „odpowiedni i bezpieczny”, kontynuowano w raporcie, przytaczając przypadki takie jak Francja i Finlandia, gdzie takie lokalizacje są już na zaawansowanym etapie rozwoju.

Jednak dalsza kontrola ze strony dwóch komitetów ekspertów będzie kontynuowana przez około trzy miesiące, zanim Komisja UE podejmie ostateczną decyzję w sprawie energii jądrowej.

Debata „Zrównoważone paliwo” może spowolnić ekologiczne oznakowanie energii jądrowej

Ogólnie kraje UE mają ambiwalentne podejście do energii jądrowej. Węgry, Francja i pięć innych krajów w marcu naciskały na Komisję, aby udzieliła wsparcia polityce jądrowej – w tym taksonomii. Ale inne kraje europejskie, takie jak Austria i różne grupy ekologiczne, uważają, że to zły pomysł, podkreślając H w odpadach niebezpiecznych, wraz z opóźnieniami i rosnącymi kosztami ostatnich projektów energetyki jądrowej.

„Przemysł jądrowy desperacko poszukuje funduszy, ponieważ energia jądrowa jest zbyt droga, a nowe projekty wyparowują” – powiedziała doradczyni ds. Polityki UE w Greenpeace, Silvia Pastorelli, według raport z Reuters. Mówiąc dokładniej, kraje UE są podzielone co do tego, jak taksonomia powinna uwzględniać inwestycje w gaz ziemny.

Podział nastąpił po tym, jak plan wykluczenia gazu przyniósł ostry sprzeciw ze strony państw progazowych, co spowodowało, że Komisja opracowała plany, aby część gazu była oznaczona jako zrównoważona. Na wypadek, gdybyście tego nie zauważyli, część gazu wytwarzającego węgiel jest nadal oznaczana jako zrównoważone źródło energii w Europie. Zaostrzyło to niezgodę między krajami, które opowiadają się za paliwem jako alternatywą dla węgla, a tymi, którzy twierdzą, że nawet nowsze gazownie mogą nadal emitować niedopuszczalne ilości dwutlenku węgla przez dziesięciolecia – zmniejszając zaangażowanie w realizację celów klimatycznych.

Pomimo licznych postępów w energetyce jądrowej – takich jak mini-reaktory jądrowe, badania toru i nie tylko – istnieje tendencja niektórych osób zaangażowanych w tworzenie polityki klimatycznej i aktywizm do łączenia niebezpieczeństw broni jądrowej z tymi, które stwarza energia jądrowa. Ale tak nie jest. To nie to samo, a Komisja Europejska jest ogromnie bliska zgody.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *