Urządzenie kolibra do umieszczania rurki usznej: wywiad ze Stevem Andersonem, dyrektorem generalnym Preceptis Medical

W Stanach Zjednoczonych każdego roku wszczepia się rurkę uszną około 1 miliona dzieci. Rurki są zwykle potrzebne, gdy w uchu środkowym znajduje się nadmiar płynu i przy przewlekłych infekcjach ucha. Rurki pomagają zapobiegać gromadzeniu się płynu, ale wymagają umieszczenia w znieczuleniu ogólnym.

Znieczulenie ogólne może być stresujące dla dzieci i rodziców Preceptis Medical, firma medtech z siedzibą w Minnesocie, opracowała gabinetowe rozwiązanie do umieszczania rurki usznej wymagające jedynie znieczulenia miejscowego. Urządzenie Hummingbird umożliwia chirurgowi laryngologowi umieszczenie rurki usznej w jednym przejściu i zapewnia wygodną i tańszą opcję umieszczenia rurki usznej.

Niedawno wieloośrodkowe badanie dotyczyło bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności tego podejścia, a wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie Laryngoskopia Badawcza Otolaryngologia.

Medgadget miał okazję porozmawiać ze Stevem Andersonem, dyrektorem generalnym Preceptis Medical, na temat kolibra i najnowszych wyników badań.

Conn Hastings, Medgadget: Proszę przedstawić nam przegląd rurki usznej i powód ich włożenia.

Steve Anderson, Preceptis Medical: Rurki uszne, zwane również rurkami tympanostomijnymi (TT), są podstawową opcją leczenia chirurgicznego u dzieci z uporczywym gromadzeniem się płynu w uchu środkowym i / lub przewlekłymi infekcjami ucha środkowego.

Nieleczone infekcje te mogą prowadzić do utraty słuchu, co może skutkować opóźnionym rozwojem mowy i słabymi wynikami w nauce. Podczas zabiegu wszczepiane są małe cylindry, które tworzą drogi oddechowe, które wentylują ucho środkowe i zapobiegają gromadzeniu się płynów za błoną bębenkową. Rurki zwykle wypadają samoistnie w ciągu sześciu do dwunastu miesięcy po zabiegu, a otwory zagoją się samoistnie.

Medgadget: Jakie są ograniczenia związane z obecnym sposobem wprowadzania rurek?

Steve Anderson: W samych Stanach Zjednoczonych około miliona dzieci jest poddawanych zabiegom dousznym rocznie. Zabiegi te wykonywane są w znieczuleniu ogólnym ze względu na ograniczenia chirurgiczne i ból związany ze stosowaniem standardowych narzędzi w leczeniu dzieci.

Zabiegi douszne na sali operacyjnej mogą być traumatyczne zarówno dla dzieci, jak i rodziców na długo przed rozpoczęciem i po zakończeniu zabiegu. Post przedoperacyjny w celu uniknięcia reakcji na znieczulenie ogólne może zwiększyć u dziecka niepokój związany z zabiegiem. Szacuje się również, że 57% dzieci doświadcza objawów majaczenia po znieczuleniu ogólnym, takich jak niepokój, pobudzenie, bicie się, płacz lub jęki oraz dezorientacja.

Medgadget: Podaj nam ogólny opis urządzenia Hummingbird i jego działania.

Steve Anderson: Zatwierdzony przez FDA system rurki tympanostomijnej kolibra (TTS) to przełomowa technologia pediatryczna, która zmniejsza urazy chirurgiczne u pacjentów i umożliwia bezpieczne i skuteczne umieszczanie rurki usznej u dzieci w gabinecie lekarskim. Udowodniono, że koliber eliminuje potrzebę znieczulenia ogólnego i 99% powodzenia zabiegu w gabinecie.

Hummingbird TTS pozwala chirurgom laryngologom zapewnić rodzicom i ich dzieciom bezpieczną, wygodną i tańszą opcję zabiegów dousznych u dzieci, eliminując potrzebę znieczulenia ogólnego i sali operacyjnej.

Hummingbird wykonuje nacięcie i umieszcza rurkę uszną w jednym przejściu. Urządzenie łączy w sobie oddzielne kroki i narzędzia do wykonywania nacięcia, pozycjonowania dźwiękowodu i umieszczania dźwiękowodu przy użyciu standardowych narzędzi wymaganych do tradycyjnych zabiegów. Używając Hummingbirda, wykonuje się nacięcie za pomocą koszulki tnącej na końcu urządzenia, a rurkę umieszcza się, przewijając z powrotem na suwaku.

Z Hummingbird, zabiegi douszne są wykonywane w zaciszu gabinetu lekarskiego, przy użyciu tylko miejscowego środka znieczulającego, aby znieczulić błony bębenkowej. Procedura biurowa trwa około pięciu minut, a rodzice mogą pozostać w pokoju z dzieckiem, aby zapewnić dodatkowy komfort. Dzieci szybko wracają do zdrowia i mogą wrócić do normalnych zajęć natychmiast po zabiegu.

Medgadget: Jak wymyślono i zaprojektowano urządzenie? Co zainspirowało firmę Preceptis Medical do opracowania takiego rozwiązania?

Steve Anderson: Firma Preceptis Medical została założona przez rodziców, w tym anestezjologa dziecięcego, którzy chcieli zaprojektować produkty ukierunkowane na poprawę życia dzieci. Założyciele rozumieli stres i koszty związane z usypianiem małych dzieci podczas operacji. Opracowali Hummingbird we współpracy z wiodącymi pediatrycznymi laryngologami, aby uprościć procedury douszne, jednocześnie zmniejszając ryzyko związane ze stosowaniem znieczulenia ogólnego u dzieci. Celem firmy jest poszerzenie opcji dostępnych dla laryngologów i rodziców, koncentrując się na bezpieczeństwie i komforcie dziecka, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów opieki zdrowotnej.

Medgadget: Czy urządzenie jest łatwe w użyciu? Czy wymaga dużo szkolenia, zanim lekarz będzie mógł z niego korzystać?

Steve Anderson: Urządzenie zostało zaprojektowane we współpracy z laryngologami dziecięcymi, aby umożliwić chirurgom laryngologicznym łatwą naukę obsługi. Chirurdzy są szkoleni na kolibrze w zaciszu swojego gabinetu na symulowanym modelu głowy. Chirurdzy są następnie obserwowani w serii przypadków in vivo w celu spełnienia wymagań certyfikacyjnych.

Prostota urządzenia jest kluczowym powodem, dla którego zainteresowanie ze strony zarówno chirurgów, jak i rodziców było bardzo duże, co dodatkowo wzmacnia niezaspokojoną potrzebę i chęć alternatywnych opcji do zabiegów wykonywanych na sali operacyjnej.

Medgadget: Prosimy o przedstawienie przeglądu ostatnio opublikowanego badania oceniającego bezpieczeństwo, tolerancję i skuteczność tego podejścia.

Steve Anderson: Wyniki prospektywnego, wieloośrodkowego badania oceniającego umieszczanie rurki usznej pediatrycznej w gabinecie przy użyciu kolibra zostały niedawno opublikowane w Laryngoskopia Badawcza Otolaryngologia. Badanie wykazało, że założenie rurki usznej za pomocą urządzenia Hummingbird u obudzonych małych dzieci przy użyciu tylko miejscowego środka znieczulającego było bezpieczne, skuteczne i dobrze tolerowane.

Do badania włączono 211 dzieci w wieku 6–24 miesięcy, które były leczone w 10 ośrodkach przez 13 badaczy laryngologów. Umieszczenie TT zakończyło się powodzeniem i bezpiecznie w gabinecie w 99% przypadków w tej grupie wiekowej, z medianą czasu zabiegu śródoperacyjnego poniżej pięciu minut w przypadku obustronnego umieszczenia TT. Tolerowalność procedury została zweryfikowana na podstawie ocen przeprowadzonych przez chirurgów laryngologów i ich personelu, a także przeglądów procedur przez niezależnych klinicystów.

Ponadto badanie wykazało, że 97% rodziców z dziećmi leczonymi kolibrem poleciłoby tę procedurę innym rodzicom. Ponadto American Academy of Otolaryngology wydała plik Stanowisko wspieranie praktyk zawodowych TT u odpowiednich dzieci.

Dzięki wynikom badania, dużemu zainteresowaniu chirurgów laryngologów i pozytywnym opiniom rodziców, firma Preceptis uważa, że ​​zabiegi douszne w gabinecie lekarskim mogą stać się standardem postępowania przy zakładaniu rurki usznej u dzieci.

Połączyć: Strona produktu Hummingbird TTS…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *